Bekæmpelse af infektioner

Vores vision er at opnå en væsentlig reduktion i anvendelsen af traditionelle antibiotika for at forbedre dyrevelfærden og minimere risikoen for zoonotisk overførsel af resistente bakterier og resistensgener fra dyr til mennesker.

Antibiotikaresistens hos bakterier er et af de mest alvorlige problemer i den veterinære sektor, idet brugen af antibiotika og udvikling af resistente bakterier påvirker både dyr og menneskers sundhed.

Et af de højt profilerede veterinære forskningsområder på SUND er dedikeret til udviklingen af "nye strategier for bekæmpelse af infektioner". I modsætning til andre danske og udenlandske veterinære institutioner, som primært fokuserer på identifikation, karakterisering og vurdering af sundhedsrisici forbundet med brugen af antibiotika til dyr, så er det primære mål på SUND at finde effektive løsninger på problemet.

Denne vision skal opnås ved at optimere behandling med de eksisterende antibiotika samt ved at udvikle nye veterinære lægemidler med målrettet mikrobielt spektrum og med minimal krydsresistens over for klinisk vigtige antibiotika i human medicin.

Desuden vil vi indføre en bred vifte af alternative ikke-antibiotiske metoder til veterinær infektionskontrol. Tværsektorielt samarbejde med medicinalindustrien og fødevareindustrien er centralt i dette højt profilerede veterinære forskningsområde.

SUND's Center for Antimikrobiel Forskning hos dyr (VetCARe) er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af forsknings- og kommunikationsstrategier inden for dette område, og har den funktion at katalysere og fremskynde tværfaglig forskning mellem institutterne.

Kontaktperson:
Professor Luca Guardabassi,
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab