Praktikophold i udlandet

Nogle studerende ønsker efter deres studie at blive ansat i et internship i udlandet. For at komme i betragtning til en stilling skal ansøgeren oftest fremskaffe eksamensbeviser, karaktergennemsnit og en ranking, der viser vedkommendes rangering i forhold til resten af årgangen. 

Disse oplysninger skal sendes som brevpost fra fakultetet til modtageren i udlandet, og de kan fremskaffes hos Studieservice.

Kontaktoplysninger fremgår i højreboksen. Bemærk for at Studieservice kan nå at behandle og sende ansøgningen i tide, skal forespørgslen være os i hænde senest én måned før deadline for ansøgningen. Senere forespørgsler kan desværre ikke garanteres fremsendt i tide. 

Vil du vide mere om ansøgningsprocessen:
VIRMP’s hjemmeside - VIRMP matcher ansøgere med nordamerikanske internships.