Samarbejde med myndigheder og virksomheder

Veterinærskolen har et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer. Samarbejdet om uddannelserne er formaliseret ved nedsættelse af aftagerpaneler for uddannelserne.

Aftagerpanelerne er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Samtidig er der et betydeligt forskningssamarbejde mellem institutterne og virksomheder inden for hovedsageligt landbrugs- og fødevareområdet samt medicinal området, ligesom der er etableret aktive forskningssamarbejder med udenlandske universiteter og virksomheder.

Eksempler på erhvervssamarbejde
• Lifepharm
• Videncenter for Dyrevelfærd