Om Veterinærskolen

Veterinærskolen driver Danmarks eneste dyrlægeuddannelse. Veterinæruddannelsen er blåstemplet ved en akkreditering af den officielle europæiske autoritet på området EAEVEUndervisningen er forskningsbaseret, og både teoretisk og praktisk undervisning bliver varetaget af veterinæruddannet, videnskabeligt personale.

Veterinærskolen sikrer samfundet dygtige kandidater, der bidrager til at løse væsentlige problemstillinger inden for dyresundhed og dyrevelfærd, sikre fødevarer og udbreder viden om sammenhængen mellem dyrs og menneskers sundhed (One Health/One Medicine tankegangen). 

Download Strategy, mission and vision for the Copenhagen School of Veterinary Medicine and Animal Science, "Health and welfare for animals and people in a changing world".

Leder af Veterinærskolen er professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C, tlf.: + 45 35332864, crb@sund.ku.dk