Om Veterinærskolen


Veterinærskolen driver Danmarks eneste dyrlægeuddannelse. Veterinæruddannelsen er blåstemplet ved en akkreditering af den officielle europæiske autoritet på området EAEVEUndervisningen er forsknings-baseret, og både teoretisk og praktisk undervisning bliver varetaget af veterinæruddannet, videnskabeligt personale.

Veterinærskolen sikrer samfundet dygtige kandidater, der bidrager til at løse væsentlige problemstillinger inden for dyresundhed og dyrevelfærd, sikre fødevarer og udbreder viden om sammenhængen mellem dyrs og menneskers sundhed (One Health/One Medicine tankegangen). 

De færdige kandidater imødekommer de krav til ”dag-1” kompetencer, som er indeholdt i EUs minimumsstandarder i studieprogrammet for dyrlæger, fastsat i EU Direktiv 2005/36.

Strategiplan for Vetschool kan ses her: UCPH School of Veterinary Medicine and Animal Science (VetSchool) Strategy 2023-2026.

Leder af Veterinærskolen er professor Charlotte Reinhard Bjørnvad, Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C, tlf.: + 45 35332864, crb@sund.ku.dk