Om Veterinærskolen – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Om Veterinærskolen

Om Veterinærskolen

Veterinærskolen driver Danmarks eneste dyrlægeuddannelse. Veterinæruddannelsen er blåstemplet ved en akkreditering af den officielle europæiske autoritet på området EAEVEUndervisningen er forskningsbaseret, og både teoretisk og praktisk undervisning bliver varetaget af veterinæruddannet, videnskabeligt personale.

Veterinærskolen sikrer samfundet dygtige kandidater, der bidrager til at løse væsentlige problemstillinger inden for dyresundhed og dyrevelfærd, sikre fødevarer og udbreder viden om sammenhængen mellem dyrs og menneskers sundhed (One Health/One Medicine tankegangen).

Leder af Veterinærskolen er lektor, dyrlæge, lic.med.vet Hans Henrik Dietz, Grønnegårdsvej 2, 1870 Frederiksberg C, tlf.: 21 49 70 90, hhd@sund.ku.dk