Ph.d.-projekter – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Ph.d.-projekter

Ph.d.-projekter

Fasciolosis in Danish dairy cattle: epidemiology, diagnostics, impact and aspects of control (Fasciolose hos dansk malkekvæg: epidemiologi, diagnostik, betydning og kontrol)
Ph.d.-student: Nao Takeuchi-Storm, nao@sund.ku.dk

Status: Forsvar 22. marts 2019

Den store leverikte, på latin Fasciola hepatica, er en parasitisk fladorm (ikte), som inficerer drøvtyggere og flere andre pattedyr, inklusive mennesket.
Læs mere om fasciolosis.