Organisation

Vetschool ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på KU er etableret i 2012 i forbindelse med reorganisering af KU´s såkaldte våde fakulteter. Samtidig er der etableret et uddannelsesråd for Vetschool. Uddannelsesrådets formål er at koordinere, profilere og markedsføre skolens uddannelser over for studerende og aftagere. Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål under hensyntagen til både strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser.

Vetschool ledes af skoleleder Charlotte Bjørnvad, crb@sund.ku.dk 

Vetschool arbejder tæt sammen med de øvrige skoler og uddannelsesområder på SUND og med det øvrige KU, bla. via KU's indre marked for kurser og uddannelser.

Uddannelser på Vetschool 

Se organisationen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Uddannelsesrådets hovedopgaver

  • Koordinere områdets kursus- og uddannelsesudbud
  • Skabe identitet og værne om studiemiljøet for veterinær- og husdyrvidenskab
  • Profilere områdets uddannelser overfor nationale og internationale samarbejdspartnere, kommende studerende og aftagere
  • Etablere udvekslings- og uddannelsesaftaler med nationale og internationale partnere
  • Støtte op om studienævnets opgaver, herunder medvirken ved uddannelsesakkrediteringer
  • Sikre tæt samarbejde mellem institutter, studienævn/studieledere, studerende og den lokale studieadministration
  • Udvikle og gennemføre pædagogiske og didaktiske tiltag
  • Synliggøre og høste synergimuligheder ved uddannelsessamarbejde med det øvrige fakultet og det øvrige universitet.

Hovedopgaverne gennemføres generelt i tæt samarbejde med studienævn, studieledere, den lokale studieadministration, studerende og institutter inden for det veterinær- og husdyrvidenskabelige område. Uddannelsesrådets arbejde omfatter tillige udarbejdelse af strategier for området og retningslinjer for uddannelsesbudgetter. Skolelederen har ansvaret for skolens budget.

Charlotte Bjørnvad
Skoleleder