Akkreditering

Veterinæruddannelsen er blandt andet blåstemplet via en akkreditering af den europæiske autoritet på området kaldet EAEVE. Akkreditering af, hvorvidt en uddannelse lever op til det omgivende samfunds krav og forventninger - er en metode til ekstern kvalitetssikring. Veterinæruddannelserne (bachelor- og kandidatdelen) er tillige, som andre universitetsuddannelser, underlagt akkreditering efter Akkrediteringsloven og Akkrediteringsbekendtgørelsen, som gennemføres gennem Akkrediteringsinstitutionen

Veterinæruddannelserne er også omfattet af EU-lovgivning. Se Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/36/EC samt 2013/55/EU.