Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution arbejder med at sikre kvalitet og relevans på det videregående uddannelsesområde.

Det gør Danmarks Akkrediteringsinstitution gennem akkreditering af alle typer videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser og udbud. I akkrediteringerne haves fokus på at understøtte institutionernes eget arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne.

Som helhed skal akkrediteringssystemet styrke uddannelseskvaliteten i den videregående uddannelsessektor og medvirke til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked til gavn for både de studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

ACE Danmark formidler også relevant viden om akkreditering og kvalitetssikring i en lang række af analyse- og formidlingsprojekter. Det sker blandt andet i dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører.

Veterinæruddannelsen blev senest akkrediteret 2016.