EAEVE

Veterinæruddannelsen er blåstemplet via en akkreditering af den europæiske autoritet på området kaldet EAEVE. Det skete i 2010 baseret på selvevalueringsrapporter (EAEVE SER -1 og EAEVE SER -2) samt ekspertbesøg på universitetet.

Organisationen European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) akkrediterer veterinæruddannelserne i EU og andre lande og sikrer derved, at de akkrediterede veterinæruddannelser lever op til EU-lovgivningens krav om færdigheder for nyuddannede kandidater. Hvilket understøtter EU-lovgivningens krav om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Akkreditering i 2020

Til september kommer EAEVE på akkrediteringsbesøg og i den anledning er følgende materiale blevet udfærdiget.