Udviklingsplan 

Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål i relation til Vetschool - herunder både strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser.

En af uddannelsesrådets opgaver er årligt at udarbejde et forslag til en flerårig udviklingsplan for Veterinærskolen.