Husdyrgenetik og epigenetik

Visionen er at identificere det genetiske grundlag for sygdomme og produktionsegenskaber hos både mindre og større husdyr med henblik på at skabe sundhed, velfærd og bæredygtig husdyrproduktion.

Visionen bygger på den forskningsmæssige indsats rettet imod forståelse af den genetiske og epigenetiske baggrund for individuelle sygdomsudtryk, sygdomsudvikling, respons på behandling, produktionsegenskaber samt for stamcellers differentiering. 

Inden for dette område har der i en lang årrække været omfattende internationalt samarbejde rettet mod at opbygge de kompetencer og redskaber der skal til for at arbejde inden for genomics og epigenomics i relation til husdyr. Dette arbejde udmøntede sig bl.a. i at den første assembly af svinegenomet blev publiceret i Nature i 2012.

Parallelt med kompetenceopbygningen inden for genomics, er der etableret kompetencer på højt internationalt niveau inden for stamcelleforskning. Vi har således et unikt udgangspunkt til at udføre kompetitiv forskning i relation til genomics og epigenomics, og der er allerede en lang række eksempler på, at forskningen har ført til afdækning af sammenhænge mellem fænotyper (både sygdomme og produktionsegenskaber) og genotyper.

Vores målsætning er at afdække de molekylære mekanismer, som ligger til grund for sygdomme med henblik på at forbedre forebyggelse og terapi hos både dyr og mennesker. Vi vil endvidere afdække det molekylære grundlag for produktionsegenskaber og arbejde med optimering af avlsstrategier for at medvirke til at sikre en bæredygtig husdyr- og fødevareproduktion.

Fremover vil vi sikre en integration af kompetencer inden for molekylærgenetik, kvantitativ genetik, bioinformatik, fysiologi og stamcelleforskning. Dette vil give os et enestående udgangspunkt for at bidrage med forskningsresultater både inden for det grundvidenskabelige og det anvendte område. 

Kontaktperson:
Professor Merete Fredholm,
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab