Fødevaresikkerhed

Visionen er at undgå fødevarebårne infektioner og bidrage til sunde og sikre fødevarer for alle.

At fødevarer er sikre at spise er for mange en selvfølgelighed, men alligevel sker det, at der forekommer sygdomsfremkaldende bakterier, som kan giver mere eller mindre alvorlige infektioner.

På trods af at vi til stadighed får bedre muligheder for at efterspore hvorfra en fødevarebåren smittekilde stammer, viser antallet af sygdomsudbrud forårsaget af fødevarer, at vi stadig mangler forståelse for hvordan sådanne bakterier opstår, hvorfra de kommer, hvordan de spredes i fødevarer og endelig hvorfor de forårsager sygdom hos forbrugeren.

Med de seneste års globalisering af fødevareproduktion er der opstået endnu større muligheder for spredning af sygdomsfremkaldende bakterier. Samtidig hermed øges også muligheden for at farligere varianter opstår som tilmed kan være antibiotika resistente og her kan fødevarer medvirke til en global spredning af resistens gener som følge af den omfattende transport med fødevarer.

Med henblik på at begrænse spredning af sådanne bakterier er det vigtigt at forstå hvilke mekanismer som ligger bag deres udvikling. Hertil anvendes detaljerede molekylære analyser af hvorledes bakterier reagerer på stress såsom varm, syre, salt og ilt-stress som kan lede til forståelse af netop hvordan bakterier overlever under skiftende betingelse.

Formålet med den fødevaremikrobiologiske forskning på SUND er at forstå, hvordan sygdomsfremkaldende bakterier tilpasser sig fødevarer, hvad der skal til for at de giver anledning til sygdom samt hvorledes fødevarebårne infektioner kan bremses.

Forskningen sker i samarbejde med fødevareproducerende virksomheder og offentlige myndigheder som medvirker til at belyse de mange aspekter som bidrager til fødevaresikkerheden.

Kontaktperson:
Professor Hanne Ingmer,
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab