Dyresundhed og Dyrevelfærd

Vores vision er at forbedre dyrs velfærd og styrke forskningen for dyrenes skyld.

Området dyresundhed og dyrevelfærd er i forandring i takt med udviklingen i husdyrproduktionen og holdninger i befolkningen.

Husdyrene kan gennem deres levetid pådrage sig et stort antal sygdomme. Dels er der tale om alvorlige smitsomme sygdomme med høj sygelighed og dødelighed, og dels optræder der mange sygdomme med mere komplekse årsagsforhold, idet de udover smitstoffer skyldes uheldige omstændigheder i opstaldningsformer, fodring og pasning og ikke mindst den høje produktion og voksende besætningsstørrelser.

For smitsomme sygdomme og infektioner, der smitter mellem dyr og mennesker, udnyttes den nyeste viden indenfor mikroorganismernes evne til at sprede sig og avancerede diagnostiske teknikker evalueres med henblik på at udvikle teststrategier og smittebeskyttelsesplaner, som kan udrydde infektioner i større populationer.

For produktionssygdommene (som for eksempel haltheder og metaboliske lidelser) rettes forskningen mod at udrede de komplicerede årsagsforhold samt efterfølgende etablere brede forebyggelsesprogrammer. 

Sundhed indgår som en vigtig del af begrebet dyrevelfærd, som dog dækker over mange andre aspekter af dyrets liv. Vi forsker i det gode dyreliv ud fra flere faglige synsvinkler. Ud fra biologisk forskning i dyrs adfærd og andre former for naturvidenskab undersøges, hvilke krav dyr har til sine omgivelser, hvilke adfærdsbehov de har, og endelig hvordan dyr oplever og reagerer på de forhold, de bliver budt.

Gennem filosofisk refleksion opstiller vi idealer om det gode dyreliv og vi formulerer etiske grænser for, hvornår dyr har det godt nok eller for dårligt. Ved hjælp af epidemiologiske metoder kortlægger vi udbredelsen af velfærdsproblemer hos produktionsdyr og andre dyr i vores varetægt. Endelig inddrages økonomi, sociologi og andre samfundsvidenskaber til at kortlægge forskellige grupper af menneskers kulturelt formede idéer om, hvordan dyr skal behandles, og til at afdække incitamenter, der kan bidrage til at fremme dyrevelfærd.

Kontaktperson:
Professor Hans Houe,
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse