Familiedyrs sundhed til gavn for dyr og mennesker

Vores vision er at sikre sunde familiedyr til gavn for dyr og mennesker.

Familiedyrenes betydning har ændret sig markant og dyrene betragtes i dag som medlemmer af familien. I Danmark har 880.000 familier kæledyr, heraf 1,2 mio. hunde og katte. Familiedyrspraksis og erhvervene er nationalt og internationalt i kraftig vækst med en af de højeste vækstrater trods finanskrisen.

Ved SUND findes Danmarks største betydende forskningsgruppe for og et nyt topsygehus til familiedyr. Forskningen er fokuseret på at forbedre diagnostik, behandling og forebyggelse af de største sundhedstrusler for hunde og katte, som samtidig udgør de hyppigste alvorlige sygdomme hos mennesker: sukkersyge, fedme, kræft, apopleksi, demens og hjerte-kar sygdomme.

Sygdommene har grundlæggende patofysiologiske mekanismer, der med fordel kan studeres på tværs af discipliner og species. Hunde og katte deler i stort omfang familiernes livsstil og miljø. Disse dyrs korte livsforløb, men samtidig naturlige aldring, gør det muligt at studere sygdomsmekanismer og sygdomsudløsende faktorer, som de forekommer spontant og med samme kompleksitet, som hos mennesker.

Således kan miljøpåvirkning i samspil med det molekylære grundlag, genetisk og epigenetisk, studeres i løbet af kort tid. Tilgangen udgør samtidig en unik etisk platform, idet forskningen baner vej for nye diagnostiske modaliteter og behandlingsstrategier, der gavner både dyr og mennesker uden at påføre forsøgsdyr sygdomme.

Et nyt forskningsfelt er på vej, hvor den samfundsmæssige betydning af familiedyr økonomisk og sociologisk vil blive undersøgt, herunder familiedyrenes betydning for øget livskvalitet, mindre sygdom og større trivsel. Det overordnede mål er at etablere et eksternt finansieret ”Internationalt Forskningscenter for Familiedyrsvidenskab”, der i 2020 har medvirket til betydende nye translationelle biomarkører, diagnostiske modaliteter og behandlings- og forebyggelsesstrategier veterinært og humant.

Kontaktperson:
Professor Annemarie T. Kristensen,
Institut for Klinisk Veterinærmedicin