Produktionsdyr: et galleri for det muliges kunst

Hvordan har forskning på den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu en del af Københavns Universitet, over tid understøttet det danske husdyrbrug? Og hvordan har skolens pionerer gennem videnskabeligt arbejde bidraget til, at de danske malkekøer i gennemsnit nu giver næsten 30 liter mælk om dagen? Til at et slagtesvin kan vokse fra at veje 1 kg til 100 kg på 5-6 måneder og har et forholdsvist lavt antibiotikaforbrug? Og til at danskproducerede høns og æg er garanteret salmonellafri? Udstillingen sætter fokus på det systematiske arbejde, en stor og effektiv husdyrproduktion kræver, og på de problemer og muligheder effektivisering medfører.

På basis af et tværvidenskabeligt forskningsprojekt kombinerer udstillingen gamle forsknings- og studiesamlinger og ny-indsamlede genstande til et materielt arkiv over videnskabelige triumfer, veterinære og husdyrvidenskabelige udfordringer og samfundsmæssige prioriteringer på husdyrområdet historisk og nutidigt.

Mere specifikt viser udstillingen "Produktionsdyr: et galleri for det muliges kunst", hvordan optimering af avl og foder og store indsatser for sygdomsbekæmpelse har skabt effektive systemer med elite-produktionsdyr. Imidlertid udgør optimering og øget produktivitet ikke kun en historie om fremskridt og velfærd på vej mod perfektion. Uhensigtsmæssige konsekvenser følger også med effektiviseringen: nye sygdomme, klima- og miljøbelastning, tab af biodiversitet og antibiotikaresistens har vist sig at være integrerede dele eller afledte effekter af husdyrbrug. De problematiske konsekvenser foranlediger igen nye forskningsindsatser og innovation blandt involverede eksperter. Udstillingen adresserer denne løbende udvikling af løsninger på problemer, der igen findes løsninger på – men som måske også leder til nye problemer.


Aftaler om besøg arrangeres direkte ved henvendelse til Nathalia Brichet, Nathalia.brichet@sund.ku.dk 

Fremover er det intentionen at udstillingen skal danne ramme om forskellige undervisningsforløb og tilbud, foredrag, workshops og andre formater.

Der vil naturligvis også være åbent i forbindelse med annoncering af efterårssemestrets program til september. 

Vi ser frem til at vise jer rundt i det nye galleri på Frederiksberg Campus.

En Yolkfan til at bestemme den ønskelige farve på æggeblommen som kan opnås med brug af syntetisk fremstillede carotenoider.