FUSION på det veterinære område

Pr. 1. januar 2017 blev de 3 tidligere institutter (IKVH, IPH og IVS) fusioneret til 2 nye institutter:

Måske kan idéen føre os til ny viden og give os nye måder at gøre tingene på.

I den forbindelse er der sket en fordeling af sektionerne, som kan ses af nedenviste liste. Klik på link i kolonnen med nuværende tilknytning.

SEKTIONERNEs tilknytning

Sektionsnavn Tidligere Nuværende
Anatomi, biokemi og fysiologi             IKVH IVH
Billeddiagnostik                                IKVH IKV
Dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelse   IPH IVH
Eksperimentelle dyremodeller               IVS IVH
Fødevaresikkerhed og zoonoser            IVS IVH
Hospitalet for familiedyr, Frederiksberg IKVH IKV
Hospitalet for store husdyr, Taastrup     IPH IKV
Husdyrgenetik, bioinformatik og avl      IKVH IVH
Intern medicin, onkologi og patologi      IKVH IKV
Kirurgi, neurologi og kardiologi             IKVH IKV
Komparativ pædiatri og ernæring          IKVH IVH
Medicin og kirurgi                                IPH IKV
Molekylær sygdomsbiologi                    IVS ILF
Parasitologi og fiskesygdomme             IVS IVH
Produktion, ernæring og sundhed         IPH IVH
Veterinær klinisk mikrobiologi               IVS IVH
Veterinær reproduktion og obstetrik     IPH IKV

Informationer om de enkelte sektioner findes på de nye institutters hjemmesider, under "Forskning".