26. maj 2023

Vinder af Jubilæumsposterkonkurrencen er fundet

Den 11. maj afholdt vi en poster-udstilling i Ridehuset ved Veterinærskolens 250-års jubilæumsfest.
Udstillingen foregik under "Åbent Hus" arrangementet med posters ophængt hele vejen rundt i Ridehuset. 

Imens der blev solgt jubilæumsøl, bøger og T-shirts afgav publikum deres stemme på den poster, de bedst kunne lide.

Vinderen af publikumsafstemningen blev poster nr. 17 af Simon Libak Haugaard, Institut for Klinisk Veterinærmedicin: Can Metformin Prevent Atrial Arrhytmogenic Remodelling? Prisen blev overrakt på dagen – tillykke til Simon og holdet.

Der var kamp til stregen ved uddelingen af den fagfællebedømte pris. Spørgsmålet var "Kan en videnskabelig poster læses, forstås og give mening for mennesker uden for det videnskabelige miljø? Der var 3 posters, der skilte sig ud: 

Vinder blev Kamilla Pedersen med poster nummer 4:  A guinea pig model of pediatric NASH

"En meget visuelt flot og enkelt poster. Gennemtænkt layout der leder læseren rundt i studiet. God titel. Der er to tydelige spørgsmål, som besvares af selvforklarende figurer. Teksten er begrænset i mængde og god font-størrelse. Det er en poster med godt flow, der leder hen mod konklusionerne".

I tæt opløb med:

Poster nummer 7, Simon K. Bredum : The key to weight loss maintenance: Exploring mechanisms of metabolic adaptation in a Göttingen Minipig model of obesity

"En velkomponeret poster med en god titel, der trods teksttung information formår at få fortalt en historie til læseren. Flot og klar opsætning, der gør poster læsevenlig. Teksten er velformuleret, lidt til den lille størrelse, det gælder især figurteksten. Der er indsat en kort "konklusion" på figurer, der highlighter af de vigtigste resultater".

Poster nummer 16:  K. Toft:  Profiling microRNAs from the Equine Bloodworm Strongylus vulgaris

"En velkomponeret poster med tydelig angivelse af formål og hovedkonklusioner placeret højt oppe. Teksten er god, men rigelig og lille. Læseflowet er godt, på trods af at posteren overordnet er lidt "busy". Rigtig flot visuel beskrivelse af studiets flow, med billeder der viser manifestationer af sygdomsproblemet. Resultatfiguren er ikke selvforklarende og dermed svær at læse".

Da det hele var lidt kaotisk på dagen, blev vinderen orienteret direkte og fik prisen overrakt i sektionen. 

En stor tak til dommerne Ida Thøfner og Betinna Børresen,  der med  skarpt blik og faglighed sprang til med meget kort varsel. 

Og tak til alle jer, der deltog i konkurrencen – I var med til at skabe en fantastisk dag på Veterinærskolen. 

Emner