4. januar 2024

Godt nyt år

Kære alle,

Tak for et begivenhedsrigt 2023, hvor vi blev endeligt EAEVE reakkrediteret og veterinærskolens 250 års jubilæum blev fejret med kongehus og fortovscafe, IVSA konference, et flot jubilæumsskrift og endelig en veterinærskole adventskalender.

Tak til alle, for bidrag og opbakning.

I 2023 er den nye veterinærskole strategi også blevet implementeret, bl.a.  med fælles IVH og IKV møder og initiativer - såsom fredags forskningsmøder og julefrokost fest. Det er dejligt at se den store tilslutning til disse initiativer.

2023 har også stået i ny studieordnings tegn, der er udarbejdet nye rammeplaner, studieordninger, eksamensplaner, kursusbeskrivelser og overgangsordninger for både ny veterinær bachelor og kandidat. Studienævnet for Veterinærmedicin og Animal Science skal behandle det hele i januar, hvorefter det sendes i høring.

I 2024 skal de mere detaljerede semesterplaner færdiggøres, og der skal laves endelig plan for semester cases, valgfag og rotationseksaminerne, så vi bliver helt klar, til at optage det første hold bachelorstuderende på ny studieordning september 2025.

Rigtig godt nytår.

På Veterinærskolen vegne
Charlotte Bjørnvad
Skoleleder

Emner