12. januar 2023

Veterinærskolen modtager afgørende akkreditering: ”Det betyder alt!”

Dekorativt billede

EAEVE-akkrediteringen er helt afgørende for veterinæruddannelsens internationale samarbejder og dyrehospitalernes eksistens. ”Uden den, ville alt for mange af vores døre lukkes,” siger uddannelsesskoleleder og professor Charlotte Reinhard Bjørnvad.

I Danmark har vi flere uddannelser i fx medicin og odontologi. Men for at blive dyrlæge, skal du, indtil videre, gå på Københavns Universitet. Sådan er det også i mange andre europæiske lande, hvor uddannelsen også kun kan tages et sted. Det giver veterinæruddannelsen en stor udfordring, da den ikke har samme benchmark, som de andre sundhedsvidenskabelige uddannelser. 

Netop derfor eksisterer EAEVE (European Association for Establishments for Veterinary Education). EAEVE sørger for, at veterinæruddannelserne på tværs af grænserne har – og vedligeholder – en høj standard, der er internationalt acceptabel og sammenlignelig.    

”Hvis en studerende vil på udveksling til eks. Australien, er det kun muligt, hvis vi er EAEVE-godkendt. Uden akkrediteringen kender modtagerinstitutionen ikke til vedkommendes niveau og må derfor afvise,” siger Charlotte Reinhard Bjørnvad. 

Det samme gælder også internationale jobmuligheder og forskningssamarbejder. Som færdiguddannet dyrlæge fra en EAEVE-godkendt uddannelse, kan du nemlig arbejde i hele EU. 

Ikke kun curriculum

EAEVE-akkrediteringen handler ikke kun om curriculum. Det handler også om rammerne. Det vil sige universitetet, fakultetet, de administrative procedurer, administrationens funktion og niveau, antal af medarbejdere, adgang til forskellige dyr, kvalitetssikring, bygninger, faciliteter og meget mere. Og hvis bare én af tingene ikke lever op til deres betingelser, får man ikke akkrediteringen. Der er derfor tale om lidt af et nåleøje. 

”EAEVE har det store overblik og hjælper os med konstant at forbedre os. Og så husker de os på at følge med tidens og samfundets udvikling. Eksempelvis markerede de, at vores uddannelse bør have et større fokus på kaniner og andre eksotiske familiedyr. Og det giver god mening – der er en tendens til, at folk vil behandle deres kaniner frem for at aflive dem. Og det skal fremtidens dyrlæger være parate til.” 

EAVE er dermed ikke alene en akkreditering for nutiden. Den er med til at fremtidssikre vores veterinæruddannelse. 

Tæt på ikke at blive godkendt

Ved EAEVE re-akkrediteringsbesøget i 2021 fik veterinæruddannelsen på SUND generelt en positiv vurdering, men alligevel stod den til at miste EAEVE-akkrediteringen pga. en manglende fælles strategi for uddannelsen og nogle bekymringer omkring bl.a. de økonomiske udfordringer på det veterinære område, IT-understøttelse og patientantal på udvalgte områder. 

”Efter denne udmelding udarbejdede veterinærskolen i samarbejde med institutternes ledelser og undervisere en fælles strategi, som samtidig adresserede de bekymringer, EAEVE havde rejst. Det var en god proces som bidrog til et styrket samarbejde på tværs og 13. december 2022 fik vi så den endelige akkreditering” siger en glad Charlotte Bjørnvad. 

Havde vi mistet EAEVE-akkrediteringen ville det have haft store konsekvenser – ikke kun for de studerende og forskernes internationale muligheder. Men også for områdets mulighed for at tiltrække de bedste undervisere og forskere, samt for at udbyde efter-videreuddannelser såsom internationale Masterprogrammer og specialisttræning. 

På Veterinærskolen er man derfor lykkelig for, at EAEVE har akkrediteret uddannelsen efter det hårde arbejde med at forbedre forholdene: 

”Det har været hårdt. Først og fremmest at lave selvevaluering, som er et gigantisk arbejde, hvor vi skal svare på alt om uddannelsens opbygning, curriculum, miljø og meget mere. Og herefter at få bedømmelsen og sætte planer i værks, så vi kunne forbedre os og få akkrediteringen i hus”.

Prodekan for uddannelse Jørgen Kurtzhals er også enorm tilfreds med at få akkrediteringen i hus: 

”Som den eneste veterinærmedicinske uddannelse i Danmark, er det vigtigt at opretholde et højt niveau. Vi skal kunne tiltrække de bedste medarbejdere og kunne give de studerende de bedste forudsætninger for fremtiden – både nationalt og internationalt. Derfor er jeg meget glad for, at EAEVE-akkrediteringen kom i hus, og jeg kan kun takke medarbejderne for det hårde arbejde på vejen derhen.” 

EAVE-akkrediteringen gælder frem til 2028.

Emner