1. marts 2023

Dansk specialdyrlæge, hvordan?

Veterinærskolens hjemmeside har fået en selvstændig del med information om, hvordan man udarbejder ansøgning om den udtalelse fra Specialdyrlægeudvalget, Københavns Universitet, der er grundlaget for at ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at betegne sig som dansk specialdyrlæge indenfor et specialeområde.

På hjemmesiden kan blandt andet findes information om de krav, man skal opfylde, herunder case log krav og skabeloner.

Følg linket https://vetschool.ku.dk/specialdyrlaegeudtalelse/ eller kontakt KUs specialdyrlægeudvalg på: specialdyrlaege@sund.ku.dk

 

Emner