15. september 2022

Vetskolen får EAEVE genbesøg

VetSkolen får EAEVE genbesøg

Den 20-22. september får VetSkolen besøg af et internationalt genakkrediterings-team fra EAEVE. Ved besøget sidste efterår lykkedes det ikke at genopnå fuld akkreditering, da VetSkolen ikke havde en fælles strategi for veterinæruddannelsen. Denne er nu udarbejdet, i tæt samarbejde mellem de 2 veterinære institutter - og vi håber meget vi kommer i mål i denne omgang. Strategien er indeholdt i den ”Revisitation Self-Evaluation Report”, som blev sendt til EAEVE i juli 2022. Rapporten forholder sig også til andre af de forhold (”minor deficencies”) som teamet i 2021 pegede på. Antti Sukura og Pierre Lekeux fra EAEVE vil på besøget følge op på, om vi har udbedret de påpegede mangler og vil præsentere deres konklusioner fra besøget onsdag d. 21. september kl. 16.00. 

EAEVE står for European Association of Establishment for Veterinary Educations, og er en Paneuropæisk institution der blev etableret i 1988. Det primære mål er at overvåge harmoniseringen af minimumsstandarderne i studieprogrammet for dyrlæger, som er fastsat i EU Direktiv 2005/35. EAEVE evalueringssystemet sikrer

  1. Offentligheden – så man ved at man kan stole på kvaliteten af veterinære kandidater og den service de leverer,
  2. Veterinærstuderende – så de ved at deres uddannelse lever op til godkendt og acceptabel standard
  3. Veterinære uddannelser så de ved at deres curriculum og institution lever op til etablerede benchmark niveauer.

Som kandidat fra en EAEVE akkrediteret uddannelse kan man få job både nationalt og internationalt, og man kan gå videre i internationalt godkendte specialiseringer. Som EAEVE akkrediteret veterinæruddannelse kan man derudover udbyde international efteruddannelse og dermed tiltrække talent og forskningsmidler. Udover de Europæiske lande er der EAEVE akkrediterede veterinæruddannelser i lande som Japan, Jordan, Israel, Brasilien mm.

Emner