23. september 2022

Positiv vurdering ved EAEVE genbesøg

Onsdag eftermiddag præsenterede Antti Sukura og Pierre Lekeux fra EAEVE konklusionerne fra deres genakkrediteringbesøg på VetSkolen d. 20-21 september.

​På møder med ledelse, medarbejdere og studerende havde de fulgt op på, om VetSkolen har fået udbedret de mangler, i forhold til EAEVEs standarder, som resulterede i at VetSkolen fik i en "betinget akkreditering" i 2021. 

Og konklusionen var meget positiv: VetSkolen er i proces med eller har udbedret ("corrected") samtlige de mangler, som EAEVE fandt i 2021. Dermed skulle der være lagt op til, at VetSkolen igen vil få status som en fuldt akkrediteret veterinærskole – den endelige beslutning for dette får vi efter d. 13. december, når man i European Committee of Veterinary Education (ECOVE) tager stilling til anbefalingerne i teamets besøgsrapport.  

Indtil da arbejder vi videre med at få den udarbejdede strategi i høring og færdiggjort, for endelig godkendelse til november. ​

Emner