10. maj 2021

Louise Kruse Jensen modtager 10 millioner til nyt forskningsprojekt

Ny forskningsbevilling

En bevilling på i alt 10 mio. kr. til at etablere egen forskningsgruppe og fem års arbejdsro til virkelig at koncentrere sig om et projekt inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Louise Kruse Jensen - LF foto

Louise Kruse Jensen har fået en bevilling fra Lundbeck Fonden til sit forskningsprojekt "Novel methods to prevent prosthetic joint infection (PJI) - NoMorePJI. De næste fem år kan Louise hellige sig udvikling og test af en nyt nanomateriale til brug ved overfladebehandling af implantater. 
Uddrag af pressemeddelelse fra Lundbeckfonden:

"Implantater – men uden medfølgende infektioner"
Er knæet eller hoften slidt op, kan det blive aktuelt at få indsat en protese – et implantat.Mange oplever på den måde at få førligheden tilbage – men i nogle tilfælde går det desværre galt på grund af infektion.

En sådan infektion kan true med at ødelægge det knoglevæv, implantatet ellers skulle vokse sammen med. I nogle tilfælde må protesen fjernes, og knogleskaderne fra infektionen kan komplicere indsættelse af et nyt implantat.

Louise Kruse Jensen – 37 år, lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet – vil via sit Lundbeckfonden Fellowship etablere en forskningsgruppe, der skal søge at udvikle en ny teknik, som kan modvirke infektioner i forbindelse med indsættelse af implantater hos mennesker.

De infektioner, der opstår i forbindelse med implantater, vil ofte være vanskelige at bekæmpe med antibiotika. Louise Kruse Jensen vil udvikle og teste et nyt nanomateriale, der skal bruges til overfladebehandling af implantater.

Et særkende ved dette materiale, der indledningsvis skal testes i forsøg med minigrise, er, at det skal kunne binde og frigive store koncentrationer af antibiotika – og dermed slå en begyndende infektion ned.

Louise Kruse Jensen vil desuden undersøge den biokemiske baggrund for kendte infektioner i forbindelse med implantater hos mennesker".

Læs hele pressemeddelelsen fra Lundbeck her.