8. september 2021

Så gennemføres det udskudte EAEVE akkrediteringsbesøg endelig

Besøget finder sted i dagene 13. til 17. september 2021.

Efter at Covid19 umuliggjorde det planlagte EAEVE / ESEVT akkrediteringsbesøg flere gange, er det nu klart, at teamet af otte internationale eksperter fra EAEVE (the European Association of Establishments for Veterinary Education) skal besøge Veterinærskolen i perioden 13. til 17. september 2021. Teamets arbejde tager stadig udgangspunkt i den “selvevalueringsrapport” som medarbejdere fra de to veterinærinstitutter og fra AUS har udarbejdet i fællesskab.

Vores selvevalueringsrapport er stadig gældende, men bliver suppleret med et addendum der omhandler effekter og vores håndtering af COVID19 situationen. Vetschools akkrediteringsstatus vil (igen) blive forlænget, indtil vi har resultatet af et kommende visitationsbesøg.

Besøgsprogrammet vil følge samme retningslinjer og tidslinje som planlagt for det seneste aflyste besøg, så EAEVE-teamet vil i løbet af ugen aflægge besøg på Frederiksberg og i Taastrup og mødes med undervisere og studerende, såvel som med ledelsen, administration, eksterne interessenter mv.

Venlig hilsen
Peter Holm,
Leder af Skolen for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab