Hvad ligger der bag stressreaktioner? Og hvordan kan man forebygge stress på arbejdspladsen?

Ph.d. Pernille Steen Pedersen har forsket i det, der ligger bag det stigende antal  stress-relaterede sygemeldinger.