Evaluering af kurser og eksamener på veterinærmedicin – Københavns Universitet

Evaluering af kurser og eksamener på veterinærmedicin

De studerende på veterinærmedicin har evalueret deres kurser og eksamener i to forskellige spørgeskemaer; et for selve kurset og et for eksamen. Følgende skala er benyttet:

1 = uacceptabelt/slet ikke 4 = acceptabelt 7 = optimalt

Hvor skalaen er to-sidet, er følgende angivet:

1 = For lavt/For lidt 4 = Tilpas 7 = For højt/For meget