Animal Science

På Animal Science har du fokus på de sunde dyr og deres præstationsevne i et livslangt perspektiv.

Du kan koncentrere dig om produktionsdyr i landbruget, familiedyr, heste eller forsøgsdyr. Du kommer til at arbejde indgående med emner som fx husdyrernæring og -fysiologi, husdyravl og genetik.

Du vil også beskæftige dig med emner som produktionsøkonomi, dyrevelfærd, staldindretning, idrætsfysiologi, kvantitativ modellering af biologiske systemer og meget mere.

Læs mere om uddannelsen i Animal Science