Evaluering af veterinærmedicins kurser og eksaminer i E2012 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Vetschool > Om Vetschool > Akkreditering > Evaluering

Evalueringer af kurser og eksaminer på veterinærmedicin

Publicering af evalueringer
Alle anonyme, kvantitative evalueringer findes her: 

Efteråret 2012

Bachelor

Kandidat

 

Der er ved indsamling af de veterinærmedicinstuderendes evalueringer anvendt 2 hovedtyper af webbaserede spørgeskemaer ang.:

  1. kurser
  2. eksaminer

Generelt er der anvendt en ascenderende 7-trins Likert skala, der typisk er defineret som: ”1 = uacceptabelt/slet ikke”, ”4 = acceptabelt” og ”7 = optimalt”. Når skalaen i enkelte tilfælde er anvendt 2-sidigt: ”1 = alt for lavt/lidt”, ”4 tilpas” og ”7 = alt for højt/meget”, er dette specificeret.

Som følge af fakultetsfusioneringen er evalueringsskemaerne fra og med efteråret 2012 – i dialog med de kursusansvarlige - udarbejdet af Evalueringsenheden under Sektionen for Uddannelseskvalitet og Ledelsesinformation, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, der også forestår udsendelse til studerende, og bearbejdelse af evalueringsdata samt udsendelsen af såvel kvantitative data som de studerendes, fortrolige, uddybende kommentarer til kursusledere, undervisningsudvalgsformænd og studieleder.

Kontaktperson
chefkonsulent, dr.med. Jørgen Hedemark Poulsen, j.hedemark@sund.ku.dk 
 
Planlægning af evalueringer
Hvert år udarbejder studielederen for veterinærmedicin en evalueringsplan, der godkendes af studienævnet. 
 
Evalueringsrapport
Fra og med oktober 2013 vil studielederen for veterinærmedicin publicere en af studienævnet godkendt evalueringsrapport, der opsummerer hovedpunkter af evalueringerne samt af opfølgningen på disse.