Akkreditering – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Vetschool > Om Vetschool > Akkreditering

Akkreditering

Veterinæruddannelsen er blandt andet blåstemplet via en akkreditering af den europæiske autoritet på området kaldet EAEVE. Akkreditering er det omgivende samfunds vurdering og kontrol af, hvorvidt en uddannelse lever op til det omgivende samfunds krav og forventninger - en metode til ekstern kvalitetssikring. Veterinæruddannelserne er som andre universitetsuddannelser underlagt akkreditering efter Akkrediteringsloven og Akkrediteringsbekendtgørelsen, som gennemføres gennem Akkrediteringsinstitutionen

Veterinæruddannelserne er også omfattet af EU-lovgivning. Læs Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 2005/36/EF.