Samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Vetschool > Samarbejde

Samarbejde med myndigheder og virksomheder

Vetschool har et tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer. Samarbejdet om uddannelserne er formaliseret ved nedsættelse af aftagerpaneler for enkelte uddannelser.

Aftagerpanelerne er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Endelig eksisterer der et betydeligt forskningssamarbejde mellem institutterne og virksomheder inden for hovedsageligt landbrugs- og fødevareområdet samt medicinal området.

Eksempler på erhvervssamarbejde
• Lifepharm
• Videncenter for Dyrevelfærd