3. november 2021

Legat til studerende, der vil være med til at forbedre dyrs velfærd

QATO Fondens legat åbner for ansøgninger d. 1. november 2021. Legatet er målrettet dig, der studerer på SCIENCE eller SUND på KU, og som skriver projekter eller tager på udlandsophold med henblik på at bidrage til at forbedre dyrs velfærd.

​​For at komme i betragtning til legatet skal

  • du som minimum have afsluttet de første to års studier​
  • det projekt eller studieophold, som du søger støtte til, kunne bidrage til at fremme dyrs velfærd

Du kan læse mere om legatets tildelingskriterier her.

Legatet har ansøgningsfrist d. 10. ja​nuar 2022 og uddeles primo marts 2022. Der uddeles i alt op til 13 legater årligt, og hvert legat er på 7.500 DKK.

Du kan ansøge om et legat her

Hvad er QATO Fonden?

QATO Fonden er en dansk, almennyttig fond, der arbejder for at fremme og sikre dyrs velfærd. Vi har et særligt blik for dyr i menneskers varetægt, og vi støtter projekter i såvel Danmark som i udlandet.

Læs mere om QATO Fonden her.