2. maj 2018

Nyt fra Det Veterinære Sundhedsråd

Her er nogle afgørelser fra Sundhedsrådet: