19. september 2018

Eksperter klar til at rådgive om veterinærmedicin

Artikel fra Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Et nyt veterinærmedicinsk råd så d. 14. september for første gang dagens lys, når dets medlemmer samles hos Fødevarestyrelsen.

Rådet skal være med til at sikre, at myndighedernes beslutninger på veterinærområdet er baseret på fakta og evidens. Rådet vil komme med anbefalinger på forskellige problemer og udfordringer. Det drejer sig fx om anbefalinger til reduktion af antibiotikaforbruget i landbruget. Rådet vil også bidrage til behandlingsvejledninger og komme med anbefalinger i forhold til håndtering af resistente bakterier i husdyr, herunder også husdyr-MRSA, samt kriterier og vægtning i den såkaldte Gult Kort-ordning for svineproducenter.

Rådet skal mødes fire gange årligt, og formand for rådet, lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, Hans Henrik Dietz, fremhæver de fire årlige møder, som noget af det, der er med til at sikre fremdriften i det nye råds arbejde. Den tidligere MRSA-ekspertgruppe mødtes fx kun ad hoc, men Hans Henrik Dietz siger, at den faste mødekadence i Det Veterinærmedicinske Råd sikrer, at rådet hele tiden får bragt den nyeste viden i spil.

"Vores vigtigste opgave er at sikre, at myndighederne kan træffe valg baseret på evidens og den nyeste viden. Det sikrer vi bedst ved jævnlige møder, hvor det materiale og de forskningsresultater, der frembringes mellem møderne, udsættes for kollegialt peer review."

Hans Henrik Dietz er uddannet dyrlæge, lic.med.vet. og leder af Veterinærskolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

De øvrige medlemmer i rådet er:

  • Kristian Møller, Institut- og Centerdirektør, dyrlæge, ph.d., Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
  • Svend Ellermann-Eriksen, Professor, ledende overlæge, dr.med, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Peter Nielsen, Professor, dyrlæge, ph.d., Dipl. ECPHM, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Tim Petersen, Sektionsleder, dyrlæge, Fødevarestyrelsen
  • Ken Steen Pedersen, Adm. Direktør, Specialdyrlæge, ph.d.,Dipl. ECPHM, Ø-vet, Den Danske Dyrlægeforening
  • Kåre Mølbak, Faglig Direktør, overlæge, dr.med., Infektionsberedskab, Statens Seruminstitut
  • Henrik Stig Jørgensen, Enhedschef, overlæge, dr.med., ph.d., MHM, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen
  • Henrik Torkil Westh, Klinisk professor, overlæge, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Asbjørn Brandt, Sektionsleder, dyrlæge, Sektion for Veterinærmedicinsk Evaluering, Lægemiddelstyrelsen

Yderligere oplysninger: Gå til Fødevarestyrelsens nyhedsside.