Ansøgninger til Det Unge Akademi modtages – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Nyheder > 2018 > Det unge akademi

24. januar 2018

Ansøgninger til Det Unge Akademi modtages

Det Unge Akademi indkalder ansøgninger fra unge, fremragende forskere med henblik på optagelse i Akademiet i juni 2018. Ansøgninger modtages fra alle videnskabelige områder. 

Akademiets formål er at skabe et landsdækkende, tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Endvidere at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, som evt. kan kaste nyt lys over eget forskningsområde. 

Det Unge Akademi er baseret på aktivt medlemskab, og det forventes, at ansøgere interesserer sig for og har tilknytning til det danske forskningsmiljø. Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af en ansøgning efterfulgt af et interview. Akademiets arbejdssprog er dansk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2018.

Find hele opslaget og nærmere information om ansøgningsproceduren på Det Unge Akademis hjemmeside. Find desuden inspiration i Det Unge Akademis Årsskrift for 2017. Heri kan man læse mere om Det Unge Akademis aktiviteter.