Veterinærskolen deltager på Folkemødet – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Nyheder > 2017 > Veterinærskolen deltag...

12. juni 2017

Veterinærskolen deltager på Folkemødet

Udover at skoleleder Hans Henrik Dietz vil repræsentere Veterinærskolen ved mødet, så vil forskere indenfor det veterinære område berøre emnet "resistens over for antibiotika" som er en af de globale trusler mod den menneskelige sundhed. Selvom det ofte er skrækscenarier, der fylder i mediebilledet, er forskningen faktisk nået langt i sin søgen efter løsninger, hvor antibiotikafrit opdræt af husdyr er et initiativ der kan imødegå de mange skrækscenarier.

Dem der fortæller om problemet og tager debatten er lektor i fødevaresikkerhed og zoonoser Dorte Frees, professor i præventiv veterinær mikrobiologi Anders Miki Bojesen og professor i produktion, ernæring og dyresundhed Jens Peter Nielsen

Blandt emnerne er: hvordan vi kan undgå at bruge antibiotika, når vi opdrætter fjerkræ og svin. Læs mere på Folkemødets hjemmeside.

Lektor Dorte Frees

Professor Anders Miki Bojesen

Professor Jens Peter Nielsen