30. januar 2017

Det veterinær- og husdyrvidenskabelige område på KU ruster sig til fremtiden

PRESSEMEDDELELSE

Københavns Universitet har taget bestik af udviklingen og reorganiseret sin forskning og uddannelse på det veterinære område i to nye institutter med hver deres klare aftagerfokus. Sammen skal de udvikle dyrlægeuddannelsen så kandidaterne forbliver blandt de bedste i verden.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU ændrer organiseringen af det veterinær- og husdyrvidenskabelige område. Formålet er at skabe en tydelig og effektiv organisation, der samtidig rækker ud til de vigtigste grupper af aftagere. De tre tidligere institutter på området er blevet nedlagt og to nye er opstået – Institut for Klinisk Veterinærmedicin og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

”Som Danmarks fremmeste forsknings- og uddannelsesmiljø inden for det veterinær- og husdyrvidenskabelige område er det afgørende, at vi styrker sammenhængen mellem forskningen og uddannelsen, og at vi intensiverer samarbejdet med virksomheder og myndigheder om de udfordringer, der ligger forude. Ved at lave færre og større institutter og give dem en klar aftagerprofil, står vi nu rigtig godt rustet”, udtaler Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer.

Institut for Klinisk Veterinærmedicin vil være centreret omkring den enkelte veterinære kliniske patient, hvor undervisning, patientarbejde og forskning er integreret i de to højt specialiserede dyrehospitaler og hvor relations-baseret praksis er det bærende element.

”Instituttet vil have et meget stærkt og samlet klinisk miljø med tydelige relationer til dyrlæger, dyreejere og deres interesseorganisationer” fortæller Institutleder Asger Lundorff Jensen. 

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab samler den ikke-kliniske og den besætningsrelaterede forskning inden for veterinær- og husdyrvidenskab og omfatter hovedområderne veterinær biomedicin, One Health og produktionsdyr. Det betyder fokus på grundvidenskabelig og populationsorienteret forskning i tæt samarbejde med veterinære produktionsdyrspraksis, landbrugs- og fødevareerhvervene samt medicinalindustrien.

”Instituttets styrke er, at vi favner så bredt inden for sygdomsbiologi hos dyr og mennesker. Vi bliver en rigtig stærk samarbejdspartner for nogle af de store erhverv, der driver eksporten og jobskabelsen i Danmark” udtaler institutleder Birgit Nørrung.

De to nye institutter vil fortsat samarbejde tæt om bl.a. Danmarks eneste dyrlægeuddannelse i regi af School of Veterinary Medicine and Animal Science. Nyudnævnt School Director Hans Henrik Dietz er ikke i tvivl om, at København har et endnu større potentiale. ”Vi har et rigtig godt internationalt ry på det veterinær- og husdyrvidenskabelige område, men vi kan blive tydeligere omkring, hvad vi kan tilbyde danske og udenlandske studerende. Det skal simpelthen være et globalt anerkendt kvalitetsstempel at have studeret hos os” siger han.

Medarbejderne og de studerende har været med om bord i beslutningsprocessen og er nu i fuld gang med at implementere den nye institutstruktur.