24. august 2017

Billig bomulighed - Nørresø kollegiet Viborg

Kære Studerende og Vejledere
Husk at I som speciale- og PhD-studerende på Københavns Universitet har adgang til gode og billige bomuligheder i Viborg. Det kan fx være aktuelt, hvis I har opgaver at løse i Foulum.

Foto af kollegiet

Læs mere på kollegiets hjemmeside

KONTAKT

I kan skrive til kollegiet via: nkv@mail.tele.dk eller
Ringe tlf. 86 67 18 11, dog kun onsdage mellem kl. 8.00 – 14.00 eller kl. 17.00 – 19.00