17. august 2017

LEGATOPSLAG

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger til følgende legater og fonde: 

 • Julie von Müllens Fond
  Fondens midler kan alene uddeles til danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted. Der uddeles kun undtagelsesvis stipendier til ph.d.-studerende. Legatet er ikke et uddannelseslegat.
   
 • Niels Bohr Fondet
  Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af flere legater, som ansøges i én samlet ansøgning. Ansøgning forudsætter en kandidatgrad. Niels Bohr Legatet støtter sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde. Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd yder støtte til unge, danske, ubemidlede videnskabsmænd og -kvinder. Ingen legatmodtager må ved første tildeling være fyldt 30 år.

 • Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond
  Fonden støtter
  (1) videnskabelig grundforskning af enhver art
  (2) Cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.
  Der kan søges legatportioner af typisk 10.000 - 40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner. 

For yderligere information om de enkelte legater samt vejledning til online ansøgning henvises til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside www.royalacademy.dk.

Ansøgningsfristen for legaterne er den 1. oktober 2017, og ved rejseaktivitet må afrejse tidligst være den 1. december 2017.