23. november 2017

Guldmedalje til Camilla Kaae Højgaard

Camilla Kaae Højgaard fra Animal Science fik guldmedalje for prisopgaven: “Protein and amino acid nutrition of hyper-prolific, lactating sows - Effects on sow metabolism, milk production and litter growth”

I Camilla Kaae Højgaards bedømmelse står bl.a.: ”Der er foretaget et meget udtømmende review af den eksisterende litteratur inden for området, og forfatteren får på en logisk og stringent måde bygget sin argumentation hen imod en velunderbygget hypotese.” og ”det er en stor bedrift i et specialeforløb at have frembragt en videnskabelig produktion, der stort set er klar til indsendelse (til videnskabeligt tidsskrift, red.), når det endda er baseret på et stort dyre-eksperimentelt arbejde.”

Prisopgaven bygger på Camilla Kaae Højgaards speciale ved kandidatuddannelsen Animal Science under Vetschool og er også versioneret til en videnskabelig artikel.

Camilla har under sin studietid blandt andet arbejdet ved Center for research in pig production and health (CPH Pig) og er i dag ansat i en ErhvervsPhD stilling ved
SEGES Svineproduktion.

Stort tillykke til Camilla.

Lidt om Prisopgaver

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver.

I henhold til Københavns Universitets regler om prisopgaver tildeles Guldmedalje, når emnet er beskrevet dækkende og selvstændigt, med fuld forståelse af problemerne, med et godt overblik og på en måde, der vidner om videnskabelig modenhed.

Ved en prisopgave, også kaldet prisspørgsmål, forstås en opgave, stillet af et universitet, et videnskabeligt selskab, en erhvervsvirksomhed, et dagblad, en organisation, et politisk parti etc. Adgangen til at besvare prisspørgsmål kan være åben for alle, eller være begrænset til bestemte befolkningsgrupper efter alder, uddannelse osv. og den kvalificerede besvarelse modtager en belønning, der kan være en medalje, et pengebeløb, et forbrugsgode som f.eks. en rejse, eller en kombination heraf. Nogle universiteter udskriver prisopgaver hvert år, medens de fleste af de andre former for prisopgaver mere har karakter af éngangsforeteelser, udløst af en eller anden særlig begivenhed som f.eks. et jubilæum eller en anden mærkedag.

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne, der overrækkes ved promoveringen, bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften "INGENIO ET STUDIO PATRIA" omgivet af en laurbærkrans. Læs mere om prisopgaver ved Københavns Universitet.