25. januar 2017

Fusionen på det veterinære område

Det veterinær- og husdyrvidenskabelige område var indtil 31. december 2016 koncentreret på tre institutter; Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH), Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS) og Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab (IKVH). De tre institutter havde tilsammen skabt et internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø, der uddanner dyrlæger og animal science kandidater med stærke kompetencer til et nationalt og internationalt arbejdsmarked.

De positive resultater skal bibeholdes. Udfordringen er, at vi skal blive ved med at skabe succesfulde resultater under et konstant konkurrencemæssigt pres. Derfor er der udarbejdet nedenstående vision for de kommende års arbejde. En vision, der bygger på områdets styrker, svagheder, udfordringer og muligheder, på en vurdering af aftagernes skønnede ønsker og fremtidige behov, og på en realistisk vurdering af de økonomiske og politiske realiteter nu og i fremtiden. Visionen har samtidig været med til at danne grundlag for forslaget til en ny organisering af det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige område.

VISION

Vi vil være det internationalt anerkendte danske forsknings- og uddannelsesmiljø, der sikrer samfundet viden, kandidater, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde på det veterinær- og husdyrvidenskabelige område.

For at være bedst rustet til at nå denne vision er de 3 tidligere institutter pr. 1. januar 2017 fusioneret til 2 nye institutter;

  • Institut for Veterinær – og Husdyrvidenskab (IVH) og
  • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)

I den forbindelse er der sket en fordeling af sektionerne, som kan ses af nedenfor viste liste.

SEKTIONERNEs tilknytning

Sektionsnavn Tidligere Nuværende
Anatomi, Biokemi og Fysiologi             IKVH IVH
Produktion, Ernæring og Sundhed         IPH IVH
Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse   IPH IVH
Komparativ Pædiatri og Ernæring          IKVH IVH
Husdyrgenetik, Bioinformatik og Avl      IKVH IVH
Eksperimentelle Dyremodeller               IVS IVH
Molekylær Sygdomsbiologi                    IVS ILF
Fødevaresikkerhed og Zoonoser            IVS IVH
Veterinær Klinisk Mikrobiologi               IVS IVH
Parasitologi og Fiskesygdomme             IVS IVH
Medicin og Kirurgi                                IPH IKV
Veterinær Reproduktion og Obstetrik     IPH IKV
Kirurgi, Neurologi og Kardiologi             IKVH IKV
Billeddiagnostik                                    IKVH IKV
Intern medicin, Onkologi og Patologi      IKVH IKV
Hospitalet for Familiedyr, Frederiksberg IKVH IKV
Hospitalet for Store Husdyr, Taastrup     IPH IKV

Informationer om de enkelte sektioner kan stadig findes på deres tidligere instituts hjemmesider, indtil de nye institutters hjemmesider er lanceret.

Kontaktinformationer til sektionerne er uændret.