17. november 2017

Uddannelsesprojektet Innovation og Entreprenørskab på KU modtager DSEBs Innovation og Entreprenørskabs pris

Prorektor Thomas Bjørnholm har sammen med lektor Carsten Nico Hjortsø, innovationskonsulent Rikke Okholm og professor MSO Claus Bøttcher Jørgensen, der alle tre repræsenterer projektledelsen for uddannelsesprojektet Innovation og Entreprenørskab på KU, været i Fredericia for at modtage DSEBs Innovation og Entreprenørskabs pris.

Uddrag af artikel på hjemmesiden for Innovation og Entreprenørskab på KU:

"Kandidater fra KU skal bidrage til at skabe vækst og værdi for samfundet og til at løse samfundets udfordringer gennem ny viden og innovation. Uddannelsesprojektet Innovation og Entreprenørskab har arbejdet med at udvikle undervisningen, styrke de studerende evne til at omsætte deres kernefaglighed til problemløsning på enhver arbejdsplads og for at motivere de studerende til at springe ud som iværksættere.

For den indsats er KU og projektet blevet tildelt DSEBs Innovation og Entreprenørskabs pris".

Læs hele artiklen