20. november 2017

Abildgaardfonden hædrer Torben Greve med guldmedalje

Bestyrelse for P.C. Abildgaards Fond har besluttet at hædre Professor emeritus i Reproduktion og tidligere prodekan for forskning på KVL, Torben Greve, ved at tildele ham Abildgaardmedaljen i guld for sin helt enestående indsats inden for veterinærmedicinen og for forskningen ved den tidligere Landbohøjskole.

Foto af AbildgaardmedaljenOverrækkelsen var henlagt til at ske på den årlige Research Day, som dette år foregik på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup. Skoleleder for Veterinærskolen Hans Henrik Dietz tog ordet præcis kl. 13.00 og bød velkommen, hvorefter han læste Abildgaardfondens begrundelse højt for de ca. 110 forsamlede tilhørere. Der blev skålet i champagne og nippet til lidt kransekagestykker for at fejre Torben Greve.

Foto af overrækkelsen af medaljen


Herunder er gengivet en del af begrundelsen for den tildeling:

"Torbens forskning har haft stor betydning for den veterinære reproduktion. Han har således publiceret 195 originalartikler i fagfællebedømte tidsskrifter og 87 oversigtsartikler. Et andet væsentligt aspekt i Torbens karriere er, at han gennem sit samarbejde med mange studerende, PhD studerende, post-docs, forskningsassistenter og kolleger har vist KVL og ikke mindst laboratorierne på reproduktion som et hyggeligt og rummeligt sted at være og udføre god forskning. Selv det mest seriøse forskningsarbejde kan med fordel kombineres med et godt grin". 

"Gennem årene har Torben modtaget mange videnskabelige anerkendelser. Her kan eksempelvis nævnes en æresdoktortitel fra Sveriges Landbrugsuniversitet, en forskningspris fra Carlsbergfondet og Den Danske Dyrlægeforenings hæderspris. Han er også en meget skattet foredragsholder, både i lokalforeninger, ved udenlandske universiteter og på videnskabelige kongresser. Derudover har Torben ved talrige lejligheder stillet op til at gøre komplicerede videnskabelige sammenhænge med etiske problemstillinger forståelige for et bredt publikum gennem medvirken i diskussioner i TV og radio".

Foto af Torben Greve"Torbens mange forskningsbidrag, der har haft fundamental betydning for vort samfund gennem hans mere end 40-årige karriere har gjort ham internationalt kendt. Han er også en god og ikke mindst hjælpsom kollega, der har en humoristisk og samtidig seriøs tilgang til både videnskab og livets værdier. På denne baggrund er det meget velbegrundet at indstille Torben Greve til at modtage Abildgaardmedaljen i guld for hans helt enestående indsats for den veterinære reproduktion og grundlaget for Veterinærskolen ved Københavns Universitet".

Begrundelsen var sammenfattet og underskrevet af Henrik Elvang, Liza R. Nielsen og Preben Dybdahl Thomsen.

Efter overrækkelse holdt Torben er ganske humoristisk takketale og den sidste champagne blev drukket.

Et stort tillykke til Torben Greve.