FRB Talks: Klædt på til klimaforandringerne – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Kalender > 2019 > FRB Talks: Klimaforand...

FRB Talks: Klædt på til klimaforandringerne

Hvordan skaber vi en klimarobust by? Hvordan kan vi tilpasse byen, så oversvømmelse, tørke og hedebølger volder så lidt skade som muligt? Og kan vi samtidig gøre byen endnu mere attraktiv at bo i? 

Klimaforandringerne er vor tids måske største udfordring. Der skal skæres massivt ned på udledningen af drivhusgasser, hvis målet om højst 1,5 graders temperaturstigning skal nås. Samtidig bliver klimaet mere og mere ekstremt, og vi er derfor nødt til at tilpasse vores byer det nye klima – og det vil kræve solide investeringer. 

Til dette foredrag dykker vi ned i, hvordan vi kan bruge disse investeringer på en smart måde. Professor i klimatilpasning Marina Bergen Jensen, og forsker i byplanlægning og landskabsarkitektur, Ole Fryd giver os deres bud på klimaløsninger, som er baseret på danske og internationale erfaringer og nye ideer.

Se hvordan du kommer med og tilmeld dig HER

FRB Talks præsenteres af Frederiksberg Science City, som er et samarbejde mellem KU SCIENCE, KU SUND, CBS, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Frederiksberg Kommune, der skal udvikle Frederiksberg som vidensby.