Undervisningsdag vedrørende veterinæruddannelsen – Københavns Universitet

Veterinærskolen > Kalender > 2018 > Undervisningsdag vedrø...

Undervisningsdag vedrørende veterinæruddannelsen

Kære alle kursusansvarlige, undervisere, deltagere i studieordningsrevisionen og studerende.

VetSchool vil gerne invitere til en veterinær undervisningsdag på tværs af alle kurser, små som store, bachelor og kandidat. Målet er, at vi alle får et bedre indblik i den nuværende studieordning, men også at vi sammen får identificeret mulige synergiområder og hvilke muligheder, vi ser i den kommende revisionsproces.

Vi har kun en dag, og der er meget vi gerne vil nå, så derfor har vi lavet nogle grupper baseret på de eksisterende kurser, men på tværs af uddannelsen. Disse grupper får til opgave at snakke sammen indbyrdes og brainstorme om, hvad de synes virker godt mellem deres kurser, og hvad der kunne blive bedre. Baseret på denne snak skal der gerne komme ideer til forslag til hvordan man kan øge synergier mm. i hver gruppe.

Program for d. 25. januar 2019

08.30-08.40     Velkomst og introduktion v. Charlotte R. Bjørnvad og Søren S. Nielsen

08.40-09.15     Præsentation fra Gruppe A (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

09.15-09.50     Præsentation fra Gruppe B (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

09.50-10.10     Pause

10.10-10.45     Præsentation fra Gruppe C (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

10.45-11.20      Præsentation fra Gruppe D (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

11.20-11.55      Præsentation fra Gruppe E (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

12.00-13.00     Frokost

13.00-14.00     Professor Jan Kampmann, RUC: Meningsfuld indlæring: studerendes ansvar og aktive deltagelse

14.00-14.35      Præsentation fra Gruppe F (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

14.35-14.50     Pause

14.55-15.30      Præsentation fra Gruppe G (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

15.30-16.05      Præsentation fra Gruppe H (maks. 20 min. præsentation + 15 min. diskussion)

16.00-16.30     Opsummering v. Charlotte og Søren 

Sted: Orangeriet, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Dyrlægevej 36, Frederiksberg Campus

TILMELDING HER